Jeppe Blomgren

Kommer på kommunikativa idéer och koncept och utför dom åt dig. I samtliga media.

Kristoffer Appelquist är död

Helena Sandklef Produktion

Preacherman

Kristoffer Appelquist anses vara en av vår tids mest folkkära komiker. Idag är det precis fem år sedan han gick bort…eller?