Jeppe Blomgren

Kommer på kommunikativa idéer och koncept och utför dom åt dig. I samtliga media.

The Story of Shield Patrol

Shield Patrol

The history of Shield Patrol.

Script and concept Jeppe Blomgren, Tomas Holmberg, Daniel Dahlgren and Anders Lipkin | Director Tomas Holmberg | Art Director and production design Jeppe Blomgren | Photographer Daniel Dahlgren | Light Anders Lipkin | Special effects Robin Erneström at Grey Owl Pictures | Sound Ida Blom